Pre vás

01

Záverečný účet za rok 2022

Návrh štátneho záverečného účtu SR prerokovala Národná rada SR na 94. schôdzi, avšak na hlasovaní 28.6.2023 k nemu neprijala navrhované uznesenie. Slovenská informačná služba v záujme transparentnosti a dostupnosti údajov zverejňuje Návrh záverečného účtu za rok 2022 po ukončení schôdze NR SR.

Dokument na stiahnutie:

Správa k návrhu záverečného účtu za rok 2022
(pdf, 1,3 MB)