Pre vás

01

Záverečný účet za rok 2018

Dokument na stiahnutie:

Správa k návrhu záverečného účtu za rok 2018
(pdf, 27.6.2019, 5791 kB)

Príloha k záverečnému účtu za rok 2018
(pdf, 27.6.2019, 1920 kB)

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2018
(pdf, 27.6.2019, 619 kB)

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2018
(pdf, 27.6.2019, 225 kB)

Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2018
(pdf, 27.6.2019, 492 kB)