Pre vás

01

Záverečný účet za rok 2017

Dokument na stiahnutie:

Správa k návrhu záverečného účtu za rok 2017
(pdf, 29.6.2018, 449 kB)

Príloha k záverečnému účtu za rok 2017
(pdf, 29.6.2018, 507 kB)

Tabuľková časť k záverečnému účtu za rok 2017
(pdf, 29.6.2018, 430 kB)