Pre vás

01

Záverečný účet za rok 2015

Dokument na stiahnutie:

Správa k návrhu záverečného účtu za rok 2015
(pdf, 17.6.2016, 297 kB)

Príloha k záverečného účtu za rok 2015
(pdf, 17.6.2016, 409 kB)

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly SIS za rok 2015
(pdf, 17.6.2016, 220 kB)

Výdavky kapitoly SIS podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2015
(pdf, 17.6.2016, 200 kB)

Finančné operácie kapitoly SIS za rok 2015
(pdf, 17.6.2016, 288 kB)

Záväzné ukazovatele kapitoly SIS za rok 2015
(pdf, 17.6.2016, 200 kB)