Pre vás

01

Záverečný účet za rok 2014

Dokument na stiahnutie:

Správa k návrhu záverečného účtu za rok 2014
(pdf, 13.7.2015, 880 kB)

Príloha k záverečného účtu za rok 2014
(pdf, 13.7.2015, 669 kB)

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly SIS za rok 2014
(pdf, 13.7.2015, 67 kB)

Výdavky kapitoly SIS podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2014
(pdf, 13.7.2015, 216 kB)

Finančné operácie kapitoly SIS za rok 2014
(pdf, 13.7.2015, 62 kB)

Záväzné ukazovatele kapitoly SIS za rok 2014
(pdf, 13.7.2015, 58 kB)