O nás

Znak SIS

Hornú polovicu znaku SIS tvorí polkruh
s nápisom „Slovenská informačná služba“.
Umiestnenie štátneho znaku Slovenskej republiky doprostred znaku SIS vyjadruje, že v centre záujmu SIS a jej príslušníkov je ochrana štátnych záujmov SR.
znak
Štátny znak SR chránia dve sovy, symboly múdrosti a rozvahy. Sovy sedia na konároch lipy, tradičného stromu Slovanov.
V dolnej časti znaku SIS je na prevesenej stuhe v latinskom jazyku výrok rímskeho mysliteľa Publia Syra: „Caret periclo, qui etiam cum est tutus, cavet.“, v preklade: „Nebezpečenstvu sa vyhne ten, kto bdie, aj keď bezpečný je.“
Znak SIS je zároveň ochrannou známkou podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.