Kariéra

01

Ponuka voľných pracovných miest

Špecialista kybernetickej bezpečnosti


Potrebná kvalifikácia:
 • absolvent študijného programu prvého alebo druhého stupňa univerzitnej vysokej školy so zameraním najmä na informatiku
 • anglický jazyk - pokročilý (slovom aj písmom)

Lektor anglického jazyka


Potrebná kvalifikácia:
 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, resp. prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk a kultúra
 • pedagogické vzdelanie nie je podmienkou
 • komunikatívnosť, schopnosť samostatne viesť vyučovací proces
 • skúsenosti s výukou sú vítané
 • vhodná práca aj pre absolventa

Referent ochrany objektov


Potrebná kvalifikácia:
 • úplné stredoškolské vzdelanie / vysokoškolské vzdelanie
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť
 • zdvorilostné vystupovanie

Hlasový analytik


 • analýza obsahu hovorenej reči alebo písaného textu
 • preklad a prepis hovorenej reči alebo písaného textu
Potrebná kvalifikácia:
 • úplné stredoškolské vzdelanie / vysokoškolské vzdelanie
 • znalosť aspoň jedného z týchto jazykov: ruský, ukrajinský, arabský, čínsky
 • ovládanie strojopisu
 • základné znalosti ovládania PC
 • analytické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť
 • prax nie je nutná

Posudkový lekár


Potrebná kvalifikácia:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore medicína
 • atestácia z posudkového lekárstva

Java Developer


 • implementácia funkcionalít rozsiahleho informačného systému
 • viacvrstvové aplikácie s Java a JEE technológiami
 • Java desktop aplikácie
 • používané aplikačné servery Weblogic a Tomcat
Potrebná kvalifikácia:
 • vysokoškolské vzdelanie so zameraním na informačné technológie
 • programovací jazyk Java (pokročilý)
 • framework Oracle ADF (mierne pokročilý)
 • skúsenosti s Oracle s používaním SQL (PL/SQL)
 • anglický jazyk (schopnosť čítať a porozumieť dokumentácii)

Správca operačných systémov


 • správa systémov Linux a Windows
Potrebná kvalifikácia:
 • vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru so zameraním na informačné technológie

Správca sieťovej infraštruktúry


 • správa sieťovej infraštruktúry
Potrebná kvalifikácia:
 • vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru so zameraním na informačné technológie

Správca databázových systémov


 • správa databázových systémov ORACLE, MS SQL Server
Potrebná kvalifikácia:
 • vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru so zameraním na informačné technológie

Správca komunikačného systému


 • mikrovlnná spojovacia technika
Potrebná kvalifikácia:
 • úplné stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru

Servisný technik


 • servis a programovanie Elektronických zabezpečovacích systémov
 • servis a programovanie kamerových systémov
Potrebná kvalifikácia:
 • úplné stredoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru
 • slaboprúd
 • oznamovacia technika
 • znalosť v oblasti realizácie projektov a montáže

Kontakt pre uchádzačov o zamestnanie