Kontakty

foto
 • Poštový kontakt:
  SIS, P. O. Box 69, 810 00 Bratislava 1
 • Adresa:
  Vajnorská 39, 831 04 Bratislava 3
 • Úradné hodiny:
  8.00 - 11.30 hod. a 13.00 - 14.30 hod.
 • Telefonický kontakt:
  02/44 25 90 21, 02/44 25 90 63
 • Fax a odkazovač:
  02/44 25 92 07
 • e-mail, sprístupňovanie informácií:
  info@sis.gov.sk
 • e-mail, webadmin:
  webadmin@sis.gov.sk

Elektronická podateľňa

Ústredný portál verejnej správy SR:

01